QRCODEMATİC SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz. 

Bu Qr Kod oluşturma sitesini kullanan ve Qr Kod oluşturan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

Ayrıca sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ('Site') FSM Bulvarı Fethiye Mah. Fazıl Sk. No:8  D:2  Nilüfer Bursa adresindeki Medyax Bilişim Hizmetleri firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını,aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alarak veya sona erdirerek yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri geldiğinde paylaşma hakkını saklı tutacaktır.

e. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, sistem kodları, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.  

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı; sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme 
İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "Olduğu Gibi" ve "Mümkün Olduğu" temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler uygulama ile ilgili olarak (Bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veta zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunulmamaktadır.  

5. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı; doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (Aşağıda "Mücbir Sebep” Olarak Anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, firmanın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. Ücretlendirme

Sisteme ilk kayıt olduğunuzda, test edebilmeniz için Deneme Paketi üzerinden hesabınıza paket tanımlanır. Deneme Paketi'nin ve dijital kartvizitlerin geçerlilik süresi 3 gündür. 3 günün sonunda ücretli paketlerden birini seçerek oluşturduğunuz QR Kodları kullanmaya devam edebilirsiniz. Qrcodematic Deneme Paket sürelerinin değişikliklerini saklı tutar. Dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Sürenin bitiminde eğer paketinizi yükseltmediyseniz oluşturduğunuz QR Kodlar silinir. QR kodlarınızın kaybolmasını, silinmesini veya pasif olmasını istemiyorsanız mutlaka bir ay öncesinden paket yenilemenizi yaptırmalısınız. Paketinizin bitimini takip eden 30 gün boyunca yenilenmeyen/pasif olan hesapların içeriğindeki qr kodlar 30 günün sonunda sistem tarafından otomatik olarak geri döndürülemeyecek şekilde silinecektir ve bu konuda Qrcodematic herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir. Unutmayınız, QR kodlarınız ve dijital kartvizitleriniz paketiniz devam ettiği sürece aktif kalmaktadır. Statik qr kodları kullanıcı girişi yapmadan web önyüzünden ücretsiz olarak oluşturabilir ve .png olarak qr kod resminin çıktısını alabilirsiniz. Ancak statik qr kodlar sistemimiz tarafından kayıt edilmemektedir. QR Kod çıktınızı bilgisayarınızda muhafaza etmeniz gerekmektedir. Ayrıca QR Kod oluştururken tipini final sayfasında size sunulan statik/dinamik seçeneğinden belirleyebilirsiniz. Qr Kod tip ve tür seçimi kullanıcının sorumluluğundadır.

Deneme hesapları firmalara/kişilere özel tek seferlik açılabilmektedir. Sistemimiz, kullanıcı hesabı karşılaştırma işlemi yapmaktadır. Bu işlem sayesinde deneme hesaplarının amacı dışında kullanımı engellenmektedir. Oluşturulan linkler, yönlendirmeler, içerikler v.b. veriler sistem tarafından karşılaştırılır. Eğer sistem, aynı/benzer olduğunu tespit ederse, hesapları pasif hale getirerek içerikleri otomatik olarak kaldırır. Lütfen deneme hesabı açtıktan sonra devam etmek istiyorsanız süresi dolmadan bir üst pakete geçişinizi yapınız.